فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال منطقه مركزي

مدیرمنطقه : عزت اله اسپنانی

شـــــماره تماس : 66464806 , 66460391
شـــــماره فکس : 66965130
پست الکترونیک : markaz@sabteahval-tehran.ir
آدرس محـــــــل : میدان حسن آباد ، خیابان وحدت اسلامی ، ابتدای خیابان ابوسعید ، پلاک 186 کد پستی:36513-11118

 

نقشه: 
 
 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی