فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال پاکدشت

رئیــــــــس اداره : -

شـــــماره تماس : 36021343و36023015و3603117
شـــــماره فکس : 36026263
پست الکترونیک : pakdasht@sabteahvale-tehran.ir

آدرس محـــــــل : پشت شهرداري-خ ياس- ياس 4 ، اداره ثبت احوال پاکدشت کد پستی:39593-33961
 

نقشه: 
 
 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی