فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال دماوند

رئیــــــــس اداره : امیرملک

شـــــماره تماس : 5225659 - 5222556
شـــــماره فکس : 5222831
پست الکترونیک :damavand@sabteahvale-tehran.ir
آدرس محـــــــل : میدان قدس ، اداره ثبت احوال دماوند کد پستی: 35511-39718
 

نقشه: 
 
 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی