فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال منطقه شمال

مدیرمنطقه غلامرضا نیک رای

شـــــماره تماس : 88860435-88860436
شـــــماره فکس : 88860446
پست الکترونیک : shomal@sabteahval-tehran.ir

آدرس محـــــــل : خیابان میرزای شیرازی- خیابان شهید خدری- پلاک 66
 

نقشه: 
 
 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی